Verzekering

VERZEKERINGEN

 

Ethias

Polis nr. 45.285.014 is voor de leden, scheidsrechters en officiëlen.
Polis nr. 45.285.028 is voor de niet-leden deelnemers sportpromotionele activiteiten en de vrijwilligers.

De verzekeringsmakelaar Ethias is gevestigd te:

Ethias – Sportongevallen – volleybal
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
011/28.21.11
info.verzekering@ethias.be

wijzigingen Ethias Extranet

In het Ethias Extranet werden recentelijk enkele wijzigingen aangebracht voor de ingave van een nieuw ongeval.

Als individueel lid dus niet aangesloten bij een club maar rechtstreeks bij de VVB, moet bij een ongeval volgende werkwijze gevolgd worden:

  1. vul een ongevalaangifte in. Het formulier kan afgedrukt worden van de VVB-website www.volleyvvb.be (http://www.volleyvvb.be/verzekering/)
  2. verstuur het document naar het VVB-secretariaat.
  3. het VVB-secretariaat geeft het ongeval in via het Extranet van Ethias. Na ingave verstuurd het VVB-secretariaat een brief naar het slachtoffer. Deze brief vermeldt het dossiernummer, de contactgegevens en in het kort de te volgen procedure voor verdere afhandeling van het dossier.
  4. het geneeskundig getuigschrift, opgemaakt door de behandelende geneesheer, met melding van het dossiernummer, moet verstuurd worden naar deverzekeringsmaatschappij Ethias -Sportongevallen – volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.
  5. zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift krijgt het slachtoffer, na goedkeuring van het dossier, van Ethias een ontvangstmelding. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard.

Sporters en officiëlen, aangesloten bij de Vlaamse Volleybalbond, zijn nu ook verzekerd voor “Hartfalen”

De verzekeringsmakelaar Ethias is gevestigd te:

Ethias – Sportongevallen – volleybal
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
011/28.21.11
info.verzekering@ethias.be